Barbiere's Italian Inn in Milwaukee

Barbiere's Italian Inn

5844 W Bluemound Rd
Milwaukee, WI 53213
Phone » 414-263-9281


Picture of Barbiere's Italian Inn

Picture of Barbiere's Italian Inn

Picture of Barbiere's Italian Inn Picture of Barbiere's Italian Inn

Daily Events at Barbiere's Italian Inn

Map of Barbiere's Italian Inn