Bartels & Co Tap in Monroe

Bartels & Co Tap

1012 17th Ave
Monroe, WI 53566
Phone » 608-325-7252


Picture of Bartels & Co Tap

Picture of Bartels & Co Tap

Picture of Bartels & Co Tap Picture of Bartels & Co Tap

Daily Events at Bartels & Co Tap

Map of Bartels & Co Tap